Archive for Term: Alıntı

Beyin ve Kişilik Gelişimi

Beyin, kişinin kim olduğunu ve ne şekilde davrandığını önemli derecede etkilemektedir. Beynimizin sol tarafı; gerçekçi olmakta, düzen istemekte, listeleme yöntemini tercih etmekte, mantıklı hareket etmemize ve fikirleri dile getirmemize yardım etmektedir. Beynimizin sağ tarafı ise; imgesel ve sezgisel olmakta,...

Read More
Görüşmeyi Başlat
Bizimle İletişime Geçin
Bizimle İletişime Geçin